Info Spelden aanvraag - Vogelverenigingen Rayon 5

Ga naar de inhoud
Vogelverenigingen Rayon 5 Z-H
N.B.v.V. Sites
VogelTentoonstellingProgramma
Informatie Aanvragen Jubileumspelden of Speld Bijzondere Waardering District Zuid-Holland
Wilt u voor uw jubilaris een speld (25, 40, 50 OF 60 Jarig jubileum) of een Speld Bijzondere Waardering aanvragen doe dit dan op tijd en rechtstreeks aan de voorzitter van uw district, de heer Kees Diepstraten.
 
Onder vermelding van de naam van de jubilerende afdelingslid, zijn registratie nummer, kweeknummer en het aantal jaren dat hij/zij lid is van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
De aanvraag van een Speld Bijzondere Waardering moet onderbouwd worden met een motivatiebrief en toegevoegd worden aan het aanvraagformulier.

U kunt hiervoor het digitale aanvraagformulier invullen en verzenden.
Nadat u alles heeft ingevuld in dit formulier klikt u op de verzendknop en dit aanvraagformulier wordt dan verstuurd naar de districtsvoorzitter Z-H, dhr Kees Diepstraten, en naar de rayonvoorzitter (rayon 5) dhr Lex Kaptein.
 
Gebruikelijk is dat bij een 25 jarige jubilaris de afdeling zelf zorg draagt  
Voor deze feestelijke gebeurtenis, bij een 40 jarige jubilaris komt de rayonvoorzitter en bij een 50/60 jarige jubilaris komt de districtsvoorzitter.

              © 2020 - Vogelverenigingen Rayon 5 Zuid-Holland
Webmaster: Lex Kaptein
web counter
Terug naar de inhoud