- S05 - v.v. De Vogelvriend Sliedrecht - Vogelverenigingen Rayon 5

Ga naar de inhoud
Vogelverenigingen Rayon 5 Z-H
N.B.v.V. Sites
VogelTentoonstellingProgramma
S05 v.v. Vogelvriend - Sliedrecht
Bestuur
Voorzitter
A. Schild (a.i)
06-23069162
Secretaris
A. Schild (a.i)
06-23069162
Penningmeester
A. Schild
06-23069162
Ringen-commissaris
A.M. Schild-v/d Aa
06-4209322
Bestuurleden,
Tentoonstellings
en Materialen-commissie
H.W. de Jager
A. Boele
A. Romeijn
Redactie
Clubblad
A. Schild
06-23069162
Afdelings Tentoonstelling 2020
Het bestuur van v.v. De Vogelvriend heeft besloten de geplande afdelingstentoonstelling (30 en 31 oktober 2020) niet door te laten gaan.
Het bestuur ziet geen mogelijkheden om in de nieuwe locatie een veilige/gezellige tentoonstelling te organiseren met de anderhalve meter regel.


<< Reglementen >>                           << Inschrijfformulier >>
Voor meer informatie kunt u terrecht op onze website.
Klik hiervoor op de bovenstaande knop om eens een kijkje te nemen op onze website.
Verenigingsnieuws


© 2020 - Vogelverenigingen Rayon 5 Zuid-Holland
Webmaster: Lex Kaptein
web counter
Terug naar de inhoud